Košík 0

Klub elektromontérů ABB

Zvyšte prestiž a získejte nové zákazníky. Nabízíme Vám přidanou hodnotu v podobě certifikace, partnerství a především členství v Klubu elektromontérů.

Přihlášení do Klubu

Co je Klub elektromontérů ABB?

Získejte propagační materiály zdarma. Přihlašte se na školení a získejte certifikaci. Uveřejníme vás v seznamu doporučených elektromontérů.
Registrovat se

Výhody členství v Klubu

Získejte konkurenční výhodu

Získejte konkurenční výhodu

Nabízíme možnost, jak ještě zvýšit prestiž Vaší práce a získat více nových zákazníků. Těsnějším spojením kvality své práce se značkou ABB s.r.o., Elektro-Praga, která zaručuje kvalitu dodávaných produktů, získáte další konkurenční výhodu u svých zákazníků a také u nás. O mnoha dalších výhodách členství v Klubu elektromontérů ABB a podmínkách členství se dozvíte
z materiálu, který je přílohou registračního formuláře. Pro zodpovězení Vašich dotazů volejte 483 364 569.

Celkem 943 elektromontérů

ZOBRAZIT DALŠÍ

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
943
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Registrace do Klubu elektromontérů ABB

Členy Klubu se mohou stát pouze firmy z České republiky. Přihláška musí být vyplněna majitelem firmy nebo jejím statutárním zástupcem. Registrace je pro vybraný okruh uživatelů a podléhá schválení ze strany ABB.

1 MOJE OSOBNÍ ÚDAJE
2 KONTAKTNÍ ÚDAJE VAŠÍ PROVOZOVNY

*Povinná položka.

3 MOJE PORTFOLIO ?Zde vyberte, jaké z uvedených druhů instalací svým zákazníkům nabízíte.
PŘEČÍST PODMÍNKY REGISTRACE ZPĚT NA PŘIHLÁŠENÍ
ZAVŘÍT

Souhlas se zpracováním osobních údajů

— Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje

ABB s.r.o., se sídlem BB Centrum budova DELTA II, Vyskočilova 1561/4a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391 (dále jen ABB s.r.o.), bude tzv. správce vašich osobních údajů – tato společnost řídí, jak se vaše osobní údaje používají, v souladu s tímto oznámením.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách nizke-napeti.cz.abb.com vyjadřujete svou žádost o členství v Klubu elektromontérů ABB a poskytujete nám své osobní údaje.

Co potřebujeme

Používáme tyto kategorie vašich osobních údajů:
Titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, vaše funkce ve firmě, název firmy, ulice a číslo popisné, město a PSČ, IČ a název vaší organizace, název velkoobchodu, ve kterém nakupujete, vaše specializace v oblasti elektroinstalace, historie objednávek dokumentů a prezentačních materiálů, vaše účast na školeních, záznamy o vaší spoluúčasti na marketingových aktivitách ABB po dobu trvání vašeho členství v Klubu elektromontérů ABB.

Proč to potřebujeme

Osobní data, která shromažďujeme, se použijí pro tyto účely:

  • Abychom vás jako člena Klubu elektromontérů ABB a renomovaného odborníka v dané oblasti elektroinstalací mohli prezentovat v seznamu doporučených elektromontérů na webových stránkách ABB.
  • Členství v Klubu elektromontérů se zakládá na užší spolupráci mezi ABB a členem klubu. Abychom podpořili vaši odbornou úroveň a informovanost o ABB výrobcích, budeme vám zasílat různá marketingová sdělení (e-mailem, poštou), informační materiály o výrobcích, pozvánky na školení apod.
  • Pouze jako námi evidovaný člen Klubu elektromontérů ABB máte možnost užívat benefity spojené s členstvím v Klubu. Úroveň a rozsah poskytovaných benefitů má motivační charakter a zakládá se na vaší aktivitě jakožto člena Klubu, kterou potřebujeme mít možnost sledovat a vyhodnocovat.

Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro tyto účely.

Tyto osobní údaje od vás shromažďujeme na základě právních požadavků vycházejících z Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) týkající se ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení.

K rozhodování na základě vašich osobních údajů budeme využívat také automatické postupy. Obecný algoritmus pro toto rozhodování je založen na hodnotícím systému míry aktivity a spolupráce člena Klubu s ABB (viz podmínky členství v Klubu). Smysl a význam tohoto automatického rozhodování spočívá v přidělení odpovídající úrovně a množství poskytovaných benefitů.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou pro oprávněné účely zpracování. I po ukončení členství v Klubu uchováváme údaje o bývalém členovi ještě po dobu 1 roku, abychom měli možnost nevyhovět opakované žádosti o registraci v případě, že se jedná o bývalého člena, který podmínky členství v Klubu neplnil. Jestliže nám dovolíte použít vaše osobní údaje pro zasílání marketingových sdělení, budeme vaše osobní údaje užívat za tímto účelem pouze po dobu trvání vašeho členství v Klubu elektromontérů ABB.

Pokud jste nikdy nebyl/a členem Klubu elektromontérů ABB, pak v případě, že vaší žádosti o registraci do Klubu elektromontérů ABB nebude vyhověno a členství vám nebude uděleno, vaše osobní údaje, které jste uvedli v žádosti o registraci, budou automaticky smazány.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na:

  • opravu chyb ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,
  • opis vašich osobních údajů, které máme,
  • výmaz vašich osobních údajů, pro jejichž použití již nemáme oprávněný důvod,
  • převod vašich osobních údajů případnému jinému dodavateli,
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných důvodů (za předpokladu, že naše důvody pro zpracování nepřeváží případnou újmu na vašich právech na ochranu soukromí),
  • omezit používání vašich osobních údajů po dobu vyšetřování stížnosti.

Tyto požadavky můžete zaslat na emailovou adresu: privacy@abb.com. Za určitých okolností se může stát, že budeme potřebovat omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. předcházení nebo vyšetření trestného činu) a našich zájmů (např. udržení právní výsady).

Jestliže chcete vznést stížnost na způsobu zacházení s vašimi osobními údaji z naší strany, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jestliže nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete kontaktovat příslušný orgán pro ochranu osobních údajů v zemi, kde pobýváte nebo pracujete, nebo tam, kde podle vašeho názoru došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

ZAVŘÍT ZPĚT K PŘIHLÁŠCE

Úspěšně odesláno

Děkujeme za váš zájem stát se členem Klubu elektromontérů ABB. Budeme vás informovat o vyřízení vaší žádosti prostřednictvím emailu do 10 dní.

ZAVŘÍT ZAVŘÍT

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT