Košík 0

Klub Elektromontérů ABB

Zvyšte prestiž a získejte nové zákazníky. Nabízíme Vám přidanou hodnotu v podobě certifikace, partnerství a především členství v Klubu Elektromontérů.

Přihlášení do Klubu

Co je Klub elektromontérů ABB?

Získejte propagační materiály zdarma. Přihlašte se na školení a získejte certifikaci. Uveřejníme vás v seznamu doporučených elektromontérů.
Registrovat se

Výhody členství v Klubu

Získejte konkurenční výhodu

Získejte konkurenční výhodu

Nabízíme možnost, jak ještě zvýšit prestiž Vaší práce a získat více nových zákazníků. Těsnějším spojením kvality své práce se značkou ABB s.r.o., Elektro-Praga, která zaručuje kvalitu dodávaných produktů, získáte další konkurenční výhodu u svých zákazníků a také u nás. O mnoha dalších výhodách členství v Klubu elektromontérů ABB a podmínkách členství se dozvíte
z materiálu, který je přílohou registračního formuláře. Pro zodpovězení Vašich dotazů volejte 483 364 569.

Celkem 1148 elektromontérů

ZOBRAZIT DALŠÍ

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6510
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1148
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Registrace do Klubu elektromontérů ABB

Členy Klubu se mohou stát pouze firmy z České republiky. Přihláška musí být vyplněna majitelem firmy nebo jejím statutárním zástupcem. Registrace je pro vybraný okruh uživatelů a podléhá schválení ze strany ABB.

1 MOJE OSOBNÍ ÚDAJE
2 KONTAKTNÍ ÚDAJE VAŠÍ PROVOZOVNY

*Povinná položka.

3 MOJE PORTFOLIO ?Zde vyberte, jaké z uvedených druhů instalací svým zákazníkům nabízíte.
PŘEČÍST PODMÍNKY REGISTRACE ZPĚT NA PŘIHLÁŠENÍ
ZAVŘÍT

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje

ABB s.r.o., se sídlem BB Centrum budova DELTA II, Vyskočilova 1561/4a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391 (dále jen ABB s.r.o.), bude tzv. správce vašich osobních údajů – tato společnost řídí, jak se vaše osobní údaje používají, v souladu s tímto oznámením.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách nizke-napeti.cz.abb.com vyjadřujete svou žádost o členství v Klubu elektromontérů ABB a poskytujete nám své osobní údaje.

Co potřebujeme

Používáme tyto kategorie vašich osobních údajů:
Titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, vaše funkce ve firmě, název firmy, ulice a číslo popisné, město a PSČ, IČ a název vaší organizace, název velkoobchodu, ve kterém nakupujete, vaše specializace v oblasti elektroinstalace, historie objednávek dokumentů a prezentačních materiálů, vaše účast na školeních, záznamy o vaší spoluúčasti na marketingových aktivitách ABB po dobu trvání vašeho členství v Klubu elektromontérů ABB.

Proč to potřebujeme

Osobní data, která shromažďujeme, se použijí pro tyto účely:

  • Abychom vás jako člena Klubu elektromontérů ABB a renomovaného odborníka v dané oblasti elektroinstalací mohli prezentovat v seznamu doporučených elektromontérů na webových stránkách ABB.
  • Členství v Klubu elektromontérů se zakládá na užší spolupráci mezi ABB a členem klubu. Abychom podpořili vaši odbornou úroveň a informovanost o ABB výrobcích, budeme vám zasílat různá marketingová sdělení (e-mailem, poštou), informační materiály o výrobcích, pozvánky na školení apod.
  • Pouze jako námi evidovaný člen Klubu elektromontérů ABB máte možnost užívat benefity spojené s členstvím v Klubu. Úroveň a rozsah poskytovaných benefitů má motivační charakter a zakládá se na vaší aktivitě jakožto člena Klubu, kterou potřebujeme mít možnost sledovat a vyhodnocovat.

Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro tyto účely.

Tyto osobní údaje od vás shromažďujeme na základě právních požadavků vycházejících z Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) týkající se ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení.

K rozhodování na základě vašich osobních údajů budeme využívat také automatické postupy. Obecný algoritmus pro toto rozhodování je založen na hodnotícím systému míry aktivity a spolupráce člena Klubu s ABB (viz podmínky členství v Klubu). Smysl a význam tohoto automatického rozhodování spočívá v přidělení odpovídající úrovně a množství poskytovaných benefitů.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou pro oprávněné účely zpracování. I po ukončení členství v Klubu uchováváme údaje o bývalém členovi ještě po dobu 1 roku, abychom měli možnost nevyhovět opakované žádosti o registraci v případě, že se jedná o bývalého člena, který podmínky členství v Klubu neplnil. Jestliže nám dovolíte použít vaše osobní údaje pro zasílání marketingových sdělení, budeme vaše osobní údaje užívat za tímto účelem pouze po dobu trvání vašeho členství v Klubu elektromontérů ABB.

Pokud jste nikdy nebyl/a členem Klubu elektromontérů ABB, pak v případě, že vaší žádosti o registraci do Klubu elektromontérů ABB nebude vyhověno a členství vám nebude uděleno, vaše osobní údaje, které jste uvedli v žádosti o registraci, budou automaticky smazány.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na:

  • opravu chyb ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,
  • opis vašich osobních údajů, které máme,
  • výmaz vašich osobních údajů, pro jejichž použití již nemáme oprávněný důvod,
  • převod vašich osobních údajů případnému jinému dodavateli,
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných důvodů (za předpokladu, že naše důvody pro zpracování nepřeváží případnou újmu na vašich právech na ochranu soukromí),
  • omezit používání vašich osobních údajů po dobu vyšetřování stížnosti.

Tyto požadavky můžete zaslat na emailovou adresu: privacy@abb.com. Za určitých okolností se může stát, že budeme potřebovat omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. předcházení nebo vyšetření trestného činu) a našich zájmů (např. udržení právní výsady).

Jestliže chcete vznést stížnost na způsobu zacházení s vašimi osobními údaji z naší strany, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jestliže nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete kontaktovat příslušný orgán pro ochranu osobních údajů v zemi, kde pobýváte nebo pracujete, nebo tam, kde podle vašeho názoru došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

ZAVŘÍT ZPĚT K PŘIHLÁŠCE

Úspěšně odesláno

Děkujeme za váš zájem stát se členem Klubu elektromontérů ABB. Budeme vás informovat o vyřízení vaší žádosti prostřednictvím emailu do 10 dní.

ZAVŘÍT ZAVŘÍT

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT