Košík 0

Přihlášení k odběru novinek

1VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
2Jsem*:
;
2Zajímá mě*:
;

*Povinná položka.

Pokračováním souhlasíte, abychom používali vaše osobní údaje k účelům uvedeným v tomto oznámení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním požadavku na privacy@abb.com.

Pokračovat

CO VÁM BUDEME ZASÍLAT

 • Speciální nabídky
 • Tiskové zprávy
 • Nové produkty
 • Události a školení
Newsletter ABB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje

ABB s.r.o., se sídlem BB Centrum budova DELTA II, Vyskočilova 1561/4a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391 (dále jen ABB s.r.o.), bude tzv. správce vašich osobních údajů – tato společnost řídí, jak se vaše osobní údaje používají, v souladu s tímto oznámením.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách nizke-napeti.cz.abb.com vyjadřujete svou žádost o zasílání bulletinu a dalších marketingových informací ABB a poskytujete nám své osobní údaje.

Co potřebujeme

Používáme tyto kategorie vašich osobních údajů:
Titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název firmy, ulice a číslo popisné, město a PSČ, název vaší organizace.

Proč to potřebujeme

Osobní data, která shromažďujeme, se použijí pro tyto účely:

 • Abychom vám mohli zasílat informační bulletin o novinkách a aktuálních nabídkách ABB a různá další marketingová sdělení zasílaná e-mailem nebo i poštou, podle toho, zda nám poskytnete pouze svoji e-mailovou nebo i poštovní adresu.
 • Abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat a ověřit si aktuálnost vašich kontaktních údajů (pokud se např. odeslaná sdělení vrací zpět jako nedoručitelná).

Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro výše uvedené účely.

Tyto osobní údaje od vás shromažďujeme na základě právních požadavků vycházejících z Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) týkající se ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, dokud nám výslovně nesdělíte, že už od nás bulletin a další marketingové informace dostávat nechcete.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na:

 • opravu chyb ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,
 • opis vašich osobních údajů, které máme,
 • výmaz vašich osobních údajů, pro jejichž použití již nemáme oprávněný důvod,
 • převod vašich osobních údajů případnému jinému dodavateli,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných důvodů (za předpokladu, že naše důvody pro zpracování nepřeváží případnou újmu na vašich právech na ochranu soukromí),
 • omezit používání vašich osobních údajů po dobu vyšetřování stížnosti.

Tyto požadavky můžete zaslat na emailovou adresu: privacy@abb.com. Za určitých okolností se může stát, že budeme potřebovat omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. předcházení nebo vyšetření trestného činu) a našich zájmů (např. udržení právní výsady).

Jestliže chcete vznést stížnost na způsobu zacházení s vašimi osobními údaji z naší strany, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jestliže nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete kontaktovat příslušný orgán pro ochranu osobních údajů v zemi, kde pobýváte nebo pracujete, nebo tam, kde podle vašeho názoru došlo k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

ZAVŘÍT ZPĚT K PŘIHLÁŠCE