Košík 0

Vypínací charakteristika jističe: jednoduše a srozumitelně

Jistič charakteristiky B
Jiří Vašinka Jiří Vašinka 10. 02. 2022
Charakteristika je jedním z důležitých údajů, díky kterému vyberete ten pravý jistič pro vaši elektroinstalaci. Vysvětlíme vám, co je charakteristika jističe, na co má vliv a jak o ní při výběru jističe uvažovat.

Vedle pojistek je jistič tím nejčastějším přístrojem, který se používá pro automatické odpojení elektrického zařízení od zdroje a funguje jako základní ochrana před úrazem od elektrického proudu. Typů a velikostí jističů existuje nepřeberné množství a každý z nich je definovaný celou řadou funkčních parametrů – od jmenovitého proudu přes zkratovou odolnost až po vypínací charakteristiku. V tomto článku se blíže podíváme právě na poslední jmenovaný parametr.

Co označuje charakteristika jističe

Vypínací charakteristiky jističů se dle mezinárodních norem označují písmeny B, C, D, K a Z. Tato písmena zjednodušeně řečeno definují, za jakou dobu daný jistič vypne během nadproudu a zkratu. Elektrické obvody a běžné spotřebiče instalované v domácnostech kladou v tomto ohledu jiné nároky než různé dílenské nářadí nebo stroje a zařízení v průmyslových provozech.

Charakteristika jističů B, C, D

Jističe typů B, C a D najdete napříč všemi druhy elektroinstalací, od bytů a rodinných domů přes komerční budovy až po fabriky, letiště, zdravotnická zařízení a cokoliv dalšího.

Jističe B

Charakteristika B (dříve L) je určená pro zařízení s malými proudovými rázy. Vypíná při 3- až 5násobku jmenovitého proudu (In) jističe. V domácnostech se nejčastěji setkáte právě s jističi typu B, které slouží k odjištění běžných jednofázových i třífázových spotřebičů a samozřejmě také zásuvkových a světelných okruhů. Nejpoužívanější jsou jističe B16/1 a B10/1, obecně nazývané jako „B šestnáctka a B desítka v jednopólu“ nebo také „jednofázová B šestnáctka a desítka“.

Čísla 16 a 10 udávají hodnotu jmenovitého proudu, který může protékat jištěným obvodem. Kdy se používá šestnáctka a kdy desítka? Vyjděme z toho, že jistič slouží nejen k odjištění zásuvkového okruhu, do kterého je zapojený spotřebič, ale také chrání přívodní vedení k danému jističi. Nikdy nevíte, co všechno bude uživatel do zásuvky připojovat. Proto jističe pro zásuvkové obvody s průřezy měděných vodičů 2,5 mm2 vybírejte z kategorie 16A a pro světelné obvody s průřezy měděných vodičů 1,5 mm2 použijte jistič 10A.

Toto pravidlo můžete brát jako obecně platné, ale nezahrnuje zdaleka všechno, co je potřeba při výběru jističe brát v potaz. Vždy je potřeba zohlednit také charakteristiku jističe, délku a typ kabelu (včetně způsobu jeho uložení) nebo teplotu okolí. Důležitá poučka pro elektrokutily a samouky tedy zní: výběr jističe vždy nechte na projektantovi nebo elektrikáři.

Jističe C

Co když potřebujete v dílně nebo na zahradě připojit elektrické nářadí jako míchačku, čerpadlo nebo cirkulárku? Některé z těchto přístrojů potřebují ke svému rozběhu několikanásobně vyšší proud než běžný domácí spotřebič. Pro zapojení nářadí do garáže nebo dílny se používají jističe s charakteristikou C, která zpozdí vypnutí jističe s ohledem na indukční a kapacitní zátěže spotřebičů. Charakteristika C (dříve U) slouží pro zařízení s většími proudovými rázy. Vypíná při 5- až 10násobku jmenovitého proudu jističe. Používá se pro jištění LED svítidel, velkých světelných obvodů a asynchronních motorů s kotvou nakrátko. K odjištění motorů slouží právě jističe C nejčastěji.

V případě velmi vysokých spínacích proudů, které jsou pro tyto zátěže typické, nebo nevyhovujících nároků zařízení volíme jističe s charakteristikou D nebo K.

Jističe D

Tato charakteristika je výjimečná a v běžné elektroinstalaci v domácnostech se s ní setkáte spíše okrajově. Charakteristika D (dříve M) je typická pro zařízení s velkými proudovými rázy. Vypne při 10- až 20násobku jmenovitého proudu jističe. Používá se hlavně pro jištění transformátorů nebo dvoupólových asynchronních motorů (např. u ponorných čerpadel ve studních). Někdy se jističi s charakteristikou D říká „motorový jistič“.

Charakteristika jističů K, Z

Jsou specifické a setkáte se s nimi hlavně v průmyslu.

Jističe K

Používají se u zařízení s velkými proudovými rázy. Vypnou při 10- až 14násobku jmenovitého proudu jističe. To znamená, že stejně jako u charakteristiky D nehrozí žádné nežádoucí vypnutí v případě špičkových proudů do 10násobku In. Typicky se používají pro odjištění motorů s velkými záběrnými proudy. Jističům s charakteristikou K se někdy říká „jistič pro těžké rozběhy“.

Jističe Z

Instalují se pro vysoce citlivá zařízení s polovodiči, jako jsou například spínaný zdroj nebo řídicí systém, které chrání proti nízkému a dlouhotrvajícímu přetížení a zkratům. Vypínají při 2- až 3násobku jmenovitého proudu jističe a jsou tedy ideální pro jištění elektronických obvodů. Jističe charakteristiky Z se používají například v datových centrech, telefonních ústřednách, serverovnách nebo třeba k odjištění přístrojů v systému chytré domácnosti.


Vypínací charakteristika jističe: jednoduše a srozumitelně
Obr.: Porovnání všech vypínacích charakteristik podle norem ČSN

I když se může zdát, že výběr toho správného jističe pro konkrétní aplikaci je hračka, není tomu tak. U velkých projektů stráví projektant nemalý čas nad výpočty zahrnujícími nejen odběr koncového zařízení, ale i charakter připojené zátěže, průřezy vodičů, uložení kabelů nebo s ním související maximální oteplení.

Pokud charakteristiku jističe vyberete špatně, dojde buď k nežádoucímu vybavení jistícího prvku (což je ta lepší varianta), nebo jistič nevybaví vůbec a to může mít i fatální následky. To, zda byl jistič a jeho charakteristika pro danou aplikaci vybraný správně, by měl před uvedením do provozu ověřit ještě revizní technik.


Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6471
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1169
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT