Košík 0

Vypínací charakteristika jističe Z

Pracovník MaR ve velíně
Jiří Vašinka Jiří Vašinka 11. 10. 2022
Co je charakteristika Z, proč existuje, čím se vyznačuje? Proč jsou jističe s charakteristikou Z vhodné zvlášť pro projektanty v oblasti měření a regulace? Pokusíme se odpovědět. Charakteristika Z je prostě specifická.

Charakteristika Z se používá k odjištění PLCéček, systému chytré domácnosti, jakýchkoliv zařízení, která v sobě mají polovoodičovou technologii, a instaluje se za spínané zdroje s výstupem 24 V DC, které tyto obvody napájí. Tyhle jističe se hodí i pro datové rozvodny a řídicí systémy. Jističe charakteristiky Z vás budou zajímat, pokud se zabýváte měřením a regulací, pokud jste výrobci strojů, projektanti velkých průmyslových podniků, projektanti slaboproudů.

Jaké normativní požadavky platí pro nadproudovou ochranu strojů podle ČSN EN 60204-1?

Norma ČSN EN 60204-1 (VDE 0113-1) platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů v pracovních strojích. Norma zahrnuje nadproudovou ochranu, ochranu proti přehřátí, ochranu proti překročení otáček motoru a zabývá se ochranou proti následkům přerušení dodávky elektrické energie.

Zaměřme se na nadproudovou ochranu, kam patří hlavní obvody, ovládací obvody, světelné a zásuvkové obvody. Budeme se zabývat ochranou těchto ovládacích proudových obvodů z hlediska nadproudu.

Proč je nadproudová ochrana strojů důležitá

V ovládacích obvodech se nachází citlivé komponenty technologií, které je potřeba v případě chyb/poruch chránit. V ovládacích obvodech s napětím např. 24 V DC bývají kromě standardních napájecích zdrojů použity také spínané zdroje, které velmi specificky reagují v oblasti přetížení a zkratu. Jisticí přístroj je potřeba správně vybrat a navíc takový, který je schopen obvod odpojovat selektivním způsobem.

Co je třeba vzít v úvahu

Abyste ve smyslu normy ČSN EN 60204-1 (VDE 0113-1) měli zajištěnou co nejlepší ochranu citlivých součástí, jako jsou kontakty, kabely snímačů, koncových spínačů atd., musí spoušť zareagovat okamžitě a odpojit obvod v řádu milisekund. Tepelná spoušť začíná působit při 1,2násobku jmenovitého proudu a bezpečně udrží obvod pod proudem do 1,05násobku jmenovitého proudu. Okamžitá magnetická spoušť bez zabudované prodlevy se aktivuje v rozmezí 3 až 4,5násobku jmenovitého proudu pro stejnosměrné aplikace nebo 2 až 3násobku jmenovitého proudu pro střídavé aplikace (viz následující obrázek).

Vypínací charakteristika jističe Z
Obr. Vypínací charakteristika Z pro střídavé (AC) i stejnosměrné (DC) aplikace

Jak zaručíte ochranu podle ČSN EN 60204-1 (VDE 0113-1)

Musíte zajistit následující:

 • V případě nadproudu musí okamžitá spoušť zareagovat během milisekund a obvod vypnout. Propuštěná energie I²t, přeměněná na teplotu, je takto udržena na minimální hodnotě.
 • Aby okamžitá spoušť, tedy bez prodlevy, zareagovala bezpečně v určitém tolerančním pásmu, je třeba, aby odpor proudové smyčky byl co největší, tedy aby použité vodiče byly co nejdelší. Parametry ovlivňující takový případ jsou následující:
  - odpor smyčky (RI + RL), kde Ri = vnitřní odpor jističe RL = odpor vedení,
  - teplota mědi: 80°C v případě zkratu,
  - napěťový úbytek,
  - přechodové odpory.
 • V souhrnu pak vyplyne redukční faktor 2/3 (viz DIN VDE 0100- 600:2017-06, D.6.4.3.7.2).

  Jak zjistíte, jestli uvažovaný obvod se spouští zareaguje dostatečně rychle? Existují dvě možnosti:

 • vlastním výpočtem,
 • pomocí koordinačních tabulek od výrobce.
 • Vlastním výpočtem

  Vypínací charakteristika jističe Z
  Obr. Standardní napájecí zdroje, s použitím jističe S201-Z2 od ABB

  Vypínací charakteristika jističe Z
  Obr. Spínaný napájecí zdroj, s použitím jističe S201-Z2 od ABB (výpočet je stejný jako u standardního napájecího zdroje)

  Vypínací charakteristika jističe Z
  Obr. Výpočet, zda je obvod se spouští bez prodlevy bezpečně odjištěný

  Vysvětlivky k výpočtu:
  ZS = Impedance smyčky
  Rges = Celkový odpor
  Ri = Vnitřní odpor jističe
  zde: 0,62 Ω, zjištěný z údajů výrobce
  RL = Odpor vedení
  ρ = Konstanta mědi
  l = Délka vedení (tam i zpět, zde: 2 x 20 m = 40 m)
  2/3 je hodnota redukč. činitele, uvedená na přední straně
  U0 = stejnosměrné napětí aplikace (zde: 24 V DC)
  Ia = Vypínací proud
  Ia = ASW x IN
  ASW = Ansprechwert= aktivační hodnota (zde: 4,5) zjištěná z vypínací křivky od výrobce (technická data)
  IN = Jmenovitý proud jističe (zde: 2 A), zjištěný z technických údajů od výrobce

  Co říká výsledek?
  Zjištěný celkový odpor má hodnotu přibližně 1,1 Ω a je tedy menší než impedance smyčky, která má 1,78 Ω. Poněvadž je splněna podmínka
  Vypínací charakteristika jističe Z dojde k vypnutí obvodu okamžitě, řádově v milisekundách.

  Pokud si jako jistič vyberete např. S201-Z2, zareaguje tento jistič okamžitě a vypne obvod během doby < 0,1 s.

  Může se stát, že spínaný napájecí zdroj stáhne svůj výstupní výkon v případě zkratu rychleji, než je jistič schopen zareagovat. Důsledek? Žádná selektivní identifikace poruchy. Výstup spínaného napájecího zdroje proto musí pracovat se zpožděním (>100 ms). Jisticí prvek musíte vybrat s ohledem na takto zpožděně reagující snižování výkonu, čímž dosáhnete selektivní identifikace poruchy.

  Jednodušší než se trápit výpočtem je pracovat s koordinačními tabulkami jističů od výrobce, ve kterých máte uvedeny délky kabelů a vodičů.

  Pomocí koordinačních tabulek od výrobce

  Zde je příkladně tabulka od ABB, ve které vidíte maximální přípustné délky kabelů a vodičů pro ochranu citlivých obvodů pro zajištění protipožární ochrany u stejnosměrných (24 V DC1) aplikací.

  Vypínací charakteristika jističe Z
  Vysvětlivky k tabulce:
  lmax = maximální délka vedení
  Ierf = zaznamenaný proud
  lmax = 0 m je nadproudová ochrana vedení zajištěna spouští, reagující se zpožděním. Vypnutí obvodu během doby 0,1 s zaručeno není.

  Vysvětlivky k poznámkám v tabulce:
  1)
 • Napětí obvodu: 24 V DC
 • Impedance před nadproudovou ochranou: Zv = 50 mΩ (uvažovaná hodnota).
 • Pro zohlednění teploty vodiče (v případě zkratu 80°C) a také impedancí, které nebylo možno zaznamenat, je uvažováno s faktorem 2/3.
 • Pozor: kromě toho je třeba brát v úvahu maximální pokles napětí!
 • 2) Podle ČSN EN 60898-1 (VDE 0641-11) a ČSN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

  Už víte, k čemu je jistič s charakteristikou Z? Zaručí vám nejrychlejší vypnutí ze všech jistících prvků, a tím i správnou ochranu elektronických zařízení zejména v oblasti, kdy je chráněné zařízení napájeno spínaným zdrojem 24 V DC.

  Alternativou odkjištění obvodů za spínanným zdrojem 24 V DC je použít elektronickou pojistku EPD24.


  Newsletter ABB

  Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

  POKRAČOVAT
  Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
  6479
  produktů
  a 19 designových řad
  243
  prodejních míst
  a velkoobchodů v ČR
  1083
  elektromontérů
  v našem klubu ABB
  156
  let tradice a
  zkušeností s výrobou

  Chcete od nás dostávat newsletter
  a informace o tom, co je
  v ABB nového?

  ZAVŘÍT