Košík 0

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život
Dušan Zajíček Dušan Zajíček 26. 04. 2021
Jednička, schodišťák, sedmička, lustrák jsou výrazy z elektrikářského slangu, které označují různé druhy vypínačů podle tzv. „řazení“. Pojďme si vysvětlit, co znamenají a pro jaké účely nebo interiérová řešení je využít, abyste si zařídili pohodlnější bydlení.

Pokud se chystáte např. stavět dům, rekonstruovat celý byt nebo třeba jenom některou místnost, zasvěcení do problematiky řazení vypínačů se vám hodí. Snáze se potom domluvíte s elektrikářem a můžete tak i předejít chybám, které jsou důsledkem vzájemného nepochopení, plynoucího ze zmatení pojmů.

Nemáme v úmyslu prostý lid nějak nabádat k fušování do elektrikářského řemesla! To prosím vůbec ne. Ono se sice říká „co Čech, to elektrikář“, ale zapojování a zprovozňování elektrických přístrojů, zásuvek, termostatů, stmívačů…) by měl vždycky provádět odborník s odpovídající kvalifikací – na to pamatujme!

Chceme jenom vnést laikům trochu světla do problematiky vypínačů a tlačítek. A možná, že i některým elektrikářům taková pomůcka přijde vhod.

Co znamená řazení u vypínačů

Řazení je odborný elektrotechnický pojem, kterým je definováno vnitřní uspořádání „strojku“ vypínače. Tedy provedení kontaktů a případně jejich vzájemné propojení. Každé řazení má své specifické uplatnění v elektrickém obvodu, ať už při spínání svítidel, ventilátorů nebo jiných zařízení.

Jaké jsou typy řazení vypínačů

Když se podíváte do katalogu velkoobchodu nebo kteréhokoliv výrobce (pro názornost se mrkněte na ABB katalog), uvidíte tam mnoho různých provedení vypínačů. Asi si řeknete: „Proč jich je proboha tolik?“ Všechna skutečně mají své opodstatnění, ale samozřejmě se liší četností využití v praxi.

Nejčastěji používaná řazení jsou 1, 6, 5, 7, 6+6 a 1/0. K tomuto číselnému označení existuje klíč ve formě slovního popisu. Jenže normy a katalogy mají svůj specifický jazyk a neobsahují běžné výrazivo. Elektrikáře neuslyšíte říct „přístroj přepínače sériového“ nebo „spínač řazení 5“. Místo toho spíš použije „lustrák“, „pětka“, nebo možná „půlený vypínač“.

Řazení č. 1 - jednopólový vypínač

Dnes se pro ovládání osvětlení používají nejčastěji kolébkové spínače, u nichž se stav zapnuto-vypnuto přepíná stiskem v horní nebo dolní části krytu. Existují i verze páčkové nebo otočné, ale ty se vyskytují velmi zřídka.

Nejzákladnější a nejpoužívanější je spínač řazení 1 (slangově jednička, jednopólák) – prostě vypínač, kterých máte doma určitě spoustu. Má pouze 2 svorky (přívod napětí od jističe a odvod ke spotřebiči). Slouží k zapnutí a vypnutí elektrického obvodu, typicky k ovládání jednoho světelného okruhu z jednoho místa.
Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život

Řazení č. 6 – střídavý vypínač, schodišťový vypínač

Pokud potřebujete ovládat jedno světlo ze dvou míst, budete potřebovat střídavý přepínač řazení 6 (schodišťák, šestka, schodišťový přepínač), a to 2 kusy. Jedná se o jednoduchý přepínač, proto má 3 svorky (jeden přívod a dva výstupy). V jednom okamžiku je s přívodní svorkou propojen vždy pouze jeden výstup, při překlapnutí kolébky se vstupní napětí objeví na druhém výstupu.

Využití najde ve větších místnostech, na chodbách nebo na schodištích (odkud také pochází jeho hovorové označení). Při správném propojení na jednom místě rozsvítíte a na druhém zhasnete. Oba přepínače mají jakoby sdílenou funkci, takže nezáleží na tom, který z nich použijete – ke změně stavu svítidla (zapnuto/vypnuto) dojde překlopením kolébky kteréhokoliv z nich.

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život
Zejména v případě chodby nebo schodiště je užitečnost zřejmá – kvůli zhasnutí se nemusíte vracet na místo, odkud jste rozsvítili. Také třeba v ložnici vám šestkové přepínače zajistí pohodlí, při vstupu si jedním přepínačem u dveří rozsvítíte a druhým přepínačem vedle postele zhasnete.

Řazení č. 7 – křížový vypínač

Jestliže si přejete spínat světlo ze tří a více míst, musíte do obvodu přidat ještě křížový přepínač řazení 7 (křížák, sedmička). Tento vypínač je nejsložitější. Má čtyři připojovací svorky (dva vstupy a dva výstupy). Uvnitř jsou dva přepínací kontakty, jejichž výstupy jsou speciálně propojeny. Výsledkem je to, že v jedné poloze je každý výstup propojen s protilehlým vstupem a při překlapnutí kolébky se oba výstupy „prohodí“. Vstupy a výstupy se překříží, proto se tomuto spínači říká křížový.

Instalace se provádí tak, že na obou koncích trasy budou přepínače řazení 6 a mezi nimi jeden nebo více křížových přepínačů. Počet křížových přepínačů bude tedy vždy o dva menší, než kolik má být ovládacích míst celkem. Opět je jedno, z jakého místa ovládáte – stiskem kteréhokoliv spínače připojené svítidlo rozsvítíte, nebo zhasnete.

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život
Využití křížového vypínače je tedy podobné jako u řazení 6, rozdíl je jenom ve vyšším počtu ovládacích míst. Hodí se např. do delší chodby. Šikovné je toto zapojení rovněž v ložnici – umožní např. rozsvícení u dveří a zhasnutí u jednoho ze dvou lůžek.

Řazení č. 5 – sériový vypínač

Tento spínač slouží pro ovládání dvou světelných okruhů z jednoho místa. Označuje se jako sériový přepínač řazení 5. Jedná se vlastně o kombinaci dvou spínačů řazení 1 se společným vstupem. Má tedy celkem tři svorky a dvě kolébky.

Říká se mu také lustrový spínač nebo lustrák. Dříve se totiž větší lustr pro praktičtější využití rozděloval elektricky na dvě části a ty bylo potom možné díky tomuto spínači spínat nezávisle. Pokud bylo rozdělení nesymetrické (např. jedna ku dvěma), docílili jste celkem čtyř stavů: vypnuto, rozsvíceno na jednu třetinu (jedna kolébka), rozsvíceno na dvě třetiny (druhá kolébka), rozsvíceno naplno (obě kolébky).

Řazení č. 6+6 (6+1) – dvojitý schodišťový vypínač

Dalším příkladem spínače se dvěma kolébkami je dvojitý schodišťový přepínač 6+6. Skutečně jde o dvojici „schodišťáků“ v jednom strojku. Oba vnitřní přepínače jsou na sobě nezávislé, celý strojek tedy obsahuje šest připojovacích svorek. Elektrikáři s delší praxí budou znát ještě starší označení 5B.

Z toho, co již bylo uvedeno výše, je zřejmé využití řazení 6+6: ovládání dvou světelných okruhů ze dvou míst. Stejnou funkci by samozřejmě zastaly také 4 samostatné schodišťové přepínače, ale takto ušetříte místo, protože postačí dvě instalační krabice (a tedy i díry) ve zdi.

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život
Může také nastat případ, že potřebujete ovládat jedno svítidlo ze dvou míst a další svítidlo pouze z jednoho místa. Pak tento spínač využijete v zapojení 6+1. Dříve se toto řazení označovalo 5A a odpovídajícímu vypínači se říkalo sériový střídavý přepínač. Vlastně jednu polovinu strojku zapojíte jako přepínač (3 svorky pro jedno svítidlo) a druhou jako jednopólový vypínač (pouze 2 svorky pro druhé svítidlo). Na druhém ovládacím místě bude nainstalovaný přepínač řazení 6 a bude komunikovat s přepínačem pro první svítidlo. Opět tak ušetříte jednu instalační krabici.

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život

Řazení č. 1/0 – tlačítko

Tohle je něco trochu jiného. Je to učeně nazýváno zapínací ovládač řazení 1/0. Vnitřní mechanismus je stejný jako u vypínače č. 1 (má dvě svorky), jenom je tam přidaná pružina, která kolébku po uvolnění vrací do původní polohy. V klidu je kontakt rozpojený, tj. spínač „nevede“. Zapnutý je pouze po dobu stisku kolébky.

K čemu je to dobré, když „to nedrží“ v zapnutém stavu? Třeba pro ovládání domovního zvonku. Často se tlačítko také spojuje s časovacím prvkem pro spínání odsávacího ventilátoru.

Tlačítka se také využívají pro ovládání světelného okruhu z většího počtu míst (např. v hotelové chodbě, na schodišti v panelovém domě). V tom případě se na všech místech nainstalují tlačítka a vzájemně se propojí. Povel od nich se potom dostává k impulsnímu relé, které je zabudované v rozváděči. Stiskem jakéhokoliv tlačítka se osvětlení chodby zapne, nebo vypne. Tlačítka mohou také např. spouštět časovač, který zajistí samočinné zhasnutí světla po nastavené době.

Řazení vypínačů – jak se v tom vyznat a čím vám mohou usnadnit život

Orientační a signalizační funkce – vypínač s doutnavkou nebo LED diodou

Vypínač může být také osvětlený/podsvícený. Nejčastěji využívané je orientační osvětlení, kdy vypínač ve vypnuté poloze svítí. To je užitečné za šera nebo za tmy – vypínač tak díky tomu snadno najdete. Pro tento účel se používají doutnavky nebo LEDky. Ty jsou vsazené do soklu, který lze jednoduše zasunout zezadu do strojku vypínače. Aby jejich světlo bylo vidět, musí se pro kompletaci vypínačů použít kolébky s průzorem.

Na výběr jsou různé barvy a také charakter světla (rozptýlený u doutnavek, bodový u LEDek), abyste celkový optický vjem mohli co nejlépe přizpůsobit zvolenému designu a barvě vypínačů.

U vypínačů s orientačním osvětlením se k symbolu řazení přidává údaj „So“. U výše popisovaných řazení by to potom tedy bylo takto: 1So, 6So, 7So, 1/0So.

Existuje ještě signalizační osvětlení vypínače pro případy, kdy chcete mít informaci o tom, že připojený spotřebič je zapnutý, protože na něj není z nějakého důvodu vidět. Příkladem může být světlo na půdě, které se ovládá vypínačem na chodbě. V označení řazení vypínače se signalizačním osvětlením se přidává písmeno „S“, např. 1S. Toto osvětlení je použitelné jenom pro některá řazení a také výběr barvy světla je zúžený.


Kromě výše popsaných řazení spínačů se můžete setkat ještě s dalšími řazeními, která již nejsou v běžných instalacích tak častá, např. 2, 3, 6/0, 1/0+1/0. Jde o speciálnější případy, které je potřeba konzultovat s odborníkem a přesahují zamýšlený rámec toho, o co jsem se tu s vámi chtěl podělit.

Přeji hodně zdaru ve vašich stavebních počinech. Kdybyste tápali, komu montáž elektroinstalace svěřit, podívejte se do seznamu elektrikářů registrovaných u ABB. Jsou to kluci šikovní a o takové je dnes nouze.

Při shánění vypínačů s požadovanou funkcí, navíc v designu, který by se hodil do vašeho interiéru, se můžete inspirovat v katalogu pro domovní elektroinstalace od ABB. Najdete v něm kompletní výběr všeho, co byste pro svou domácnost mohli potřebovat.


Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6479
produktů
a 19 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1086
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT